logo

فهرست مطالب

تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان

 افزایش تمرکز و توجه در کودکان

تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان
برای پرورش حس شنوایی کودک با وی قرار بگذارید که فعالیتی را انجام دهد و به‌محض شنیدن صدای سوت آن کار را متوقف نماید .
به‌عنوان‌ نمونه در یک اتاق بچه پشت به شما راه برود و هر زمان صدای سوت را شنید بایستد
مجدداً با دستور شما شروع به جنبش نماید و با شنیدن صدا متوقف شود .

تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان
تمرینات مربوط به افزایش میزان توجه و تمرکز :

پرورش حس بینایی

– از طفل بخواهید یک شی نورانی در هم اکنون حرکت را با چشم تعقیب نماید .
شی‌ را در جهات گوناگون به‌صورت صاف یا این که دورانی تکان دهید . ( به تدریج زمان تمرین را ارتقاء دهید )
– از بچه بخواهید به‌طور متناوب به دو شی دور و نزدیک که شما به وی نشان می‌دهید , نگاه نماید . ( به تدریج زمان تمرین را ارتقا دهید )
– شما و فرزندتان مقابل نیز روی زمین بنشینید , توپی را به سمت وی بفرستید ,
از او بخواهید بعداز گرفتن توپ مجدداً آن را به شما بدهد و این فعالیت را تکرار نمایید . ( به تدریج زمان تمرین را ارتقاء دهید )
– توپی را به یک نخ آویزان نمائید و مقابل طفل بگیرید و از وی بخواهید با دو دست و آن‌گاه با یکپارچه ( به‌طور یک‌درمیان ) به توپ بزند .
– یک سری مهره به طفل بدهید تا آن ها را مبتنی بر ترتیب مختص یا این که به‌صورت تصادفی به نخ بکشد .
 

پرورش حس بینایی

– پنج شی مقابل بچه قرار دهید سپس جفت هر یک از آن شی ها را نیز یکی‌یکی به وی بدهید تا کنار شی مثل خودش قرار دهد .
– تمرین فوق را با تصاویر شبیه , مهره‌های رنگی یا این که انواع هندسی مشابه انجام دهید . از هر کدام 4 مورد مقابل کودک بگذارید .
– متناوب چیدن مهره‌های رنگی را به بچه آموزش دهید . ابتدا از دو رنگ مهره اغاز فرمایید
و از بچه بخواهید آن دو رنگ را یک‌درمیان بچینید . ( این فعالیت را تا 5 مهره در رنگ‌های متمایز ادامه دهید ) نمونه :
در تراز اولیه با دو رنگ مهره قرمز‌رنگ , مهره آبی رنگ , مهره قرمز‌رنگ , مهره آبی رنگ و . . .
– با سه مکعب هم رنگ طرح‌های ساده‌ای بسازید و مقابل کودک قرار بدهید بعداز وی بخواهید
با مکعب‌های خودش شبیه آن طرح را بسازد . ( کم کم تعداد مکعب‌ها را بیش تر فرمائید )
حافظه بینایی کودک خویش را به طریق زیر تقویت نمائید :
– با سه مکعب ساده طرح ساده‌ای بسازید , 20 ثانیه فرصت دهید بچه نگاه نماید
آن گاه طرح را جمع نمایید و از وی بخواهید آنچه را به یاد دارد بسازد .
– طرح‌های ساده‌ای به‌صورت ناقص روی کاغذ بکشید و از طفل بخواهید بخشی از حذف‌شده در تصاویر را تشخیص دهید .
نمونه : تصویر بشر فارغ از دیده , تصویر موش بدون دم
– چهار تصویر روی کاغذ بکشید , به‌طوری‌که دو تا از تصاویر کاملاً مشابه باشند و از بچه بخواهید
از دربین 4 تصویر , دو تصویر مانند نیز پیداکرده و به شما نشان دهد .
– چهار تصویر بر روی ورقه بکشید به‌طوری‌که یک تصویر دیگر فرق داشته باشد .
از بچه بخواهید تصویر نامشابه را پیدا کرده و به شما نشان دهد .

حافظه بینایی

– نقطه‌هایی را در یک خط صاف بکشید و از کودک بخواهید آنها‌را با خط به نیز وصل نماید .
( ابتدا نقطه‌ها درشت و در حدود نیز باشد آن‌گاه کم کم نقطه ریزتر و فاصله دورتر شوند )
– دو خط موازی و بافاصله از نیز بکشید و از بچه بخواهید با خودکار , خطی از در بین این‌راه عبور دهد
به‌طوری‌که با دو خط کناری برخورد نکند . ( کم کم مسافت دو خط کناری را کم نمایید )
– انواع هندسی متعدد را در مقدار متوسط بکشید و از نوباوه بخواهید آن ها را با توجه به لبه شکل رنگ نماید .
– تمرین روی قیچی کردن طرح کشیده شده روی ورقه ( ابتدا خطوط صاف آنگاه خطوط منحنی و گونه های متفاوت )

رشد حس شنوایی

– جغجغه‌ای را به صدا درآورید و از کودک بخواهید هر وقت صدا شنید دستش را بالا غالب شود ( در طول انجام تمرین چشم‌های طفل را ببندید )
– جغجغه‌ای را به صدا درآورید و از بچه بخواهید جهت صدا را با دست به شما نشان دهد ( در طول انجام چشم‌های طفل را ببندید )
– با بچه قرار بگذارید که فعالیتی را انجام دهد و به‌محض شنیدن صدای سوت آن کار را متوقف نماید .
به‌عنوان‌ نمونه در یک اتاق کودک پشت به شما راه برود و هر زمان صدای سوت را شنید بایستد
مجدداً با امر شما شروع به جنبش نماید و با شنیدن صدا متوقف شود
 
– چندین وسیله صداساز ( به‌عنوان‌ نمونه سوت , جغجغه , سنتورک , شیپور و . . . ) به‌صورت ( 2 عدد هریک ) تهیه و تنظیم نمایید .
این وسایل را به طفل بدهید تا مدتی با آنان بازی نماید و با صدای هریک آشنا شود .
آن گاه یک مثال از وسایل را مقابل بچه بگذارید . خودتان پشت وی قرار بگیرد و جفت دیگر هر وسیله را به صدا درآورید .
از کودک بخواهید بعداز شنیدن صدا وسیله موردنظر را نشان دهد .

رشد حس شنوایی

– تصویر چندین حیوان را مقابل بچه بگذارید از نوباوه بخواهید که بعداز شنیدن هر صدا
( صدای حیوان ها که نوار پخش میشود یا این که شما میگویید ) تصویر ذی‌ربط را نشان دهد .
– کلمه‌ای را با کودک قرار بگذارید تا هر زمان شنید دستش را بالا پیروز شود .
شما لغات گوناگون را بگوئید و آن واژه مختص را هم به‌طور نامنظم میان عبارات دیگر بگویید .
– داستان کوتاهی را برای بچه تعریف نمایید و آن گاه فورا از نوشته قصه سؤالاتی را از وی بپرسید
( به تدریج در بین تعریف قصه و پرسش از نوشته فاصله بیندازید تا نوباوه ناچار شود اطلاعات را در خاطر نگه دارد .

تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان

حافظه شنوایی کودک خویش را به شیوه زیر تقویت نمائید .
دو کلمه بدون ربط ( نمونه : هلوو قلم ) به نوباوه بگویید و از وی بخواهید
آن دو واژه و کلمه را به به عبارتی ترتیب یعنی اول هلو سپس قلم ) بعداز شما تکرار نماید .
در هر سطح پس‌ازاینکه نوباوه موفق شد لغات را به‌طور درست پس از شما تکرار نماید ,
یک واژه به تعداد کلمه ها خویش طولانی تر نمائید .
( در پایانی سطح کودک می بایست بتواند 5 واژه را عیناً بعداز شما و با ترتیب درست تکرار نماید )
پرورش حس لامسه
– از طفل بخواهید چشم‌هایش را ببندد و اشیایی را در دست وی قرار دهید
تا مبنی بر زبری یا این که صافی آنان را به دو مدل تقسیم نماید .
– شبیه تمرین فوق را با شی ها سرد و گرم انجام دهید .
– از نوپا بخواهید چشم‌هایش را ببندد و دو شی به‌طور همزمان در دست‌های وی قرار دهید .
بچه می بایست بعد از لمس شی ءها بگوید آن ها مثل هم می باشند یا این که متفاوت‌اند .
 

پرورش حس لامسه

– از طفل بخواهید چشم‌هایش را ببندد , شی ها آشنا و موجود در منزل را یکی‌یکی در دست وی بگذارید
و بخواهید بعداز لمس هر وسیله , اسم آنان را بگوید .
– اشکال هندسی پلاستیکی را در دست بچه قرار دهید و از وی بخواهید صورت را لمس نماید و طرح آن را روی برگه بکشد .
( در تراز لمس شی بایستی چشم‌های کودک بسته باشد )
– در هنگام درس خواندن و . . . مزاحمت‌های محیطی اورا کم نمائید .
– مربی اورا در ردیف صندلی‌های جلوی کلاس بنشاند و همیشه با خطاب نهادن وی و کشاندن در بحث‌های کلاسی دقت اورا جلب نماید .
یادتان باشد تمامی تمرین‌ها به‌صورت بازی انجام شود تا او‌را هرچه بیشتر جلب نموده و نتایج بهتری دهد .
 
تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان
نوشته شده توسط شهر هوشمند اینترنتی
وب طلایی

اشتراک گذاری این مقاله در ...

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دوره‌ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x