تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان

اشتراک گذاری این مقاله در ...

اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان
تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان

فهرست مطالب

محصولات ارائه شده :

جهت اشتراک گذاری مقاله
یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان

 افزایش تمرکز و توجه در کودکان

تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان
برای پرورش حس شنوایی کودک با وی قرار بگذارید که فعالیتی را انجام دهد و به‌محض شنیدن صدای سوت آن کار را متوقف نماید .
به‌عنوان‌ نمونه در یک اتاق بچه پشت به شما راه برود و هر زمان صدای سوت را شنید بایستد
مجدداً با دستور شما شروع به جنبش نماید و با شنیدن صدا متوقف شود .

تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان
تمرینات مربوط به افزایش میزان توجه و تمرکز :

پرورش حس بینایی

– از طفل بخواهید یک شی نورانی در هم اکنون حرکت را با چشم تعقیب نماید .
شی‌ را در جهات گوناگون به‌صورت صاف یا این که دورانی تکان دهید . ( به تدریج زمان تمرین را ارتقاء دهید )
– از بچه بخواهید به‌طور متناوب به دو شی دور و نزدیک که شما به وی نشان می‌دهید , نگاه نماید . ( به تدریج زمان تمرین را ارتقا دهید )
– شما و فرزندتان مقابل نیز روی زمین بنشینید , توپی را به سمت وی بفرستید ,
از او بخواهید بعداز گرفتن توپ مجدداً آن را به شما بدهد و این فعالیت را تکرار نمایید . ( به تدریج زمان تمرین را ارتقاء دهید )
– توپی را به یک نخ آویزان نمائید و مقابل طفل بگیرید و از وی بخواهید با دو دست و آن‌گاه با یکپارچه ( به‌طور یک‌درمیان ) به توپ بزند .
– یک سری مهره به طفل بدهید تا آن ها را مبتنی بر ترتیب مختص یا این که به‌صورت تصادفی به نخ بکشد .
 

پرورش حس بینایی

– پنج شی مقابل بچه قرار دهید سپس جفت هر یک از آن شی ها را نیز یکی‌یکی به وی بدهید تا کنار شی مثل خودش قرار دهد .
– تمرین فوق را با تصاویر شبیه , مهره‌های رنگی یا این که انواع هندسی مشابه انجام دهید . از هر کدام 4 مورد مقابل کودک بگذارید .
– متناوب چیدن مهره‌های رنگی را به بچه آموزش دهید . ابتدا از دو رنگ مهره اغاز فرمایید
و از بچه بخواهید آن دو رنگ را یک‌درمیان بچینید . ( این فعالیت را تا 5 مهره در رنگ‌های متمایز ادامه دهید ) نمونه :
در تراز اولیه با دو رنگ مهره قرمز‌رنگ , مهره آبی رنگ , مهره قرمز‌رنگ , مهره آبی رنگ و . . .
– با سه مکعب هم رنگ طرح‌های ساده‌ای بسازید و مقابل کودک قرار بدهید بعداز وی بخواهید
با مکعب‌های خودش شبیه آن طرح را بسازد . ( کم کم تعداد مکعب‌ها را بیش تر فرمائید )
حافظه بینایی کودک خویش را به طریق زیر تقویت نمائید :
– با سه مکعب ساده طرح ساده‌ای بسازید , 20 ثانیه فرصت دهید بچه نگاه نماید
آن گاه طرح را جمع نمایید و از وی بخواهید آنچه را به یاد دارد بسازد .
– طرح‌های ساده‌ای به‌صورت ناقص روی کاغذ بکشید و از طفل بخواهید بخشی از حذف‌شده در تصاویر را تشخیص دهید .
نمونه : تصویر بشر فارغ از دیده , تصویر موش بدون دم
– چهار تصویر روی کاغذ بکشید , به‌طوری‌که دو تا از تصاویر کاملاً مشابه باشند و از بچه بخواهید
از دربین 4 تصویر , دو تصویر مانند نیز پیداکرده و به شما نشان دهد .
– چهار تصویر بر روی ورقه بکشید به‌طوری‌که یک تصویر دیگر فرق داشته باشد .
از بچه بخواهید تصویر نامشابه را پیدا کرده و به شما نشان دهد .

حافظه بینایی

– نقطه‌هایی را در یک خط صاف بکشید و از کودک بخواهید آنها‌را با خط به نیز وصل نماید .
( ابتدا نقطه‌ها درشت و در حدود نیز باشد آن‌گاه کم کم نقطه ریزتر و فاصله دورتر شوند )
– دو خط موازی و بافاصله از نیز بکشید و از بچه بخواهید با خودکار , خطی از در بین این‌راه عبور دهد
به‌طوری‌که با دو خط کناری برخورد نکند . ( کم کم مسافت دو خط کناری را کم نمایید )
– انواع هندسی متعدد را در مقدار متوسط بکشید و از نوباوه بخواهید آن ها را با توجه به لبه شکل رنگ نماید .
– تمرین روی قیچی کردن طرح کشیده شده روی ورقه ( ابتدا خطوط صاف آنگاه خطوط منحنی و گونه های متفاوت )

رشد حس شنوایی

– جغجغه‌ای را به صدا درآورید و از کودک بخواهید هر وقت صدا شنید دستش را بالا غالب شود ( در طول انجام تمرین چشم‌های طفل را ببندید )
– جغجغه‌ای را به صدا درآورید و از بچه بخواهید جهت صدا را با دست به شما نشان دهد ( در طول انجام چشم‌های طفل را ببندید )
– با بچه قرار بگذارید که فعالیتی را انجام دهد و به‌محض شنیدن صدای سوت آن کار را متوقف نماید .
به‌عنوان‌ نمونه در یک اتاق کودک پشت به شما راه برود و هر زمان صدای سوت را شنید بایستد
مجدداً با امر شما شروع به جنبش نماید و با شنیدن صدا متوقف شود
 
– چندین وسیله صداساز ( به‌عنوان‌ نمونه سوت , جغجغه , سنتورک , شیپور و . . . ) به‌صورت ( 2 عدد هریک ) تهیه و تنظیم نمایید .
این وسایل را به طفل بدهید تا مدتی با آنان بازی نماید و با صدای هریک آشنا شود .
آن گاه یک مثال از وسایل را مقابل بچه بگذارید . خودتان پشت وی قرار بگیرد و جفت دیگر هر وسیله را به صدا درآورید .
از کودک بخواهید بعداز شنیدن صدا وسیله موردنظر را نشان دهد .

رشد حس شنوایی

– تصویر چندین حیوان را مقابل بچه بگذارید از نوباوه بخواهید که بعداز شنیدن هر صدا
( صدای حیوان ها که نوار پخش میشود یا این که شما میگویید ) تصویر ذی‌ربط را نشان دهد .
– کلمه‌ای را با کودک قرار بگذارید تا هر زمان شنید دستش را بالا پیروز شود .
شما لغات گوناگون را بگوئید و آن واژه مختص را هم به‌طور نامنظم میان عبارات دیگر بگویید .
– داستان کوتاهی را برای بچه تعریف نمایید و آن گاه فورا از نوشته قصه سؤالاتی را از وی بپرسید
( به تدریج در بین تعریف قصه و پرسش از نوشته فاصله بیندازید تا نوباوه ناچار شود اطلاعات را در خاطر نگه دارد .

تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان

حافظه شنوایی کودک خویش را به شیوه زیر تقویت نمائید .
دو کلمه بدون ربط ( نمونه : هلوو قلم ) به نوباوه بگویید و از وی بخواهید
آن دو واژه و کلمه را به به عبارتی ترتیب یعنی اول هلو سپس قلم ) بعداز شما تکرار نماید .
در هر سطح پس‌ازاینکه نوباوه موفق شد لغات را به‌طور درست پس از شما تکرار نماید ,
یک واژه به تعداد کلمه ها خویش طولانی تر نمائید .
( در پایانی سطح کودک می بایست بتواند 5 واژه را عیناً بعداز شما و با ترتیب درست تکرار نماید )
پرورش حس لامسه
– از طفل بخواهید چشم‌هایش را ببندد و اشیایی را در دست وی قرار دهید
تا مبنی بر زبری یا این که صافی آنان را به دو مدل تقسیم نماید .
– شبیه تمرین فوق را با شی ها سرد و گرم انجام دهید .
– از نوپا بخواهید چشم‌هایش را ببندد و دو شی به‌طور همزمان در دست‌های وی قرار دهید .
بچه می بایست بعد از لمس شی ءها بگوید آن ها مثل هم می باشند یا این که متفاوت‌اند .
 

پرورش حس لامسه

– از طفل بخواهید چشم‌هایش را ببندد , شی ها آشنا و موجود در منزل را یکی‌یکی در دست وی بگذارید
و بخواهید بعداز لمس هر وسیله , اسم آنان را بگوید .
– اشکال هندسی پلاستیکی را در دست بچه قرار دهید و از وی بخواهید صورت را لمس نماید و طرح آن را روی برگه بکشد .
( در تراز لمس شی بایستی چشم‌های کودک بسته باشد )
– در هنگام درس خواندن و . . . مزاحمت‌های محیطی اورا کم نمائید .
– مربی اورا در ردیف صندلی‌های جلوی کلاس بنشاند و همیشه با خطاب نهادن وی و کشاندن در بحث‌های کلاسی دقت اورا جلب نماید .
یادتان باشد تمامی تمرین‌ها به‌صورت بازی انجام شود تا او‌را هرچه بیشتر جلب نموده و نتایج بهتری دهد .
 
تمریناتی جهت افزایش تمرکز و توجه در کودکان
نوشته شده توسط شهر هوشمند اینترنتی
وب طلایی

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x