logo

خانواده موفق

اگر می خواهید زندگی آرام و سرشار از عشق و محبت داشته باشید و از کنار هم بودن لذت ببرید باید ویروس ها و ویتامین های زندگی مشترک را بشناسید .

 در دوره آموزشی خانواده موفق یک شما با ده ویروس که به اصل زندگی شما آسیب جدی می زنند آشنا خواهید شد و چگونگی حذف آنان را خواهید آموخت .

همچنین با ده ویتامین که باعث بهبود روابط شما می شوند آشنا خواهید شد. نکات بسیار کاربردی و آسان که می تواند تحولی بزرگ در زندگیتان ایجاد کند . 

خانواده موفق یک

ویروس ها و ویتامین های زندگی مشترک

خانواده موفق دو

مهارت حل تعارض زوجین

خانواده موفق سه

مهارتهای ارتباطی زوجین

خانواده موفق

پانزده جلسه صوتی خانواده موفق

خانواده موفق

خانواده موفق


سخنرانی استاد صادقیان
رمضان 1395
موضوع : خانواده موفق
جلسه اول
مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین علیه السلام

دانلود جلسه اول


جلسه دوم
موضوع : آرامش ، محبت و رحمت
تعقل، تفکر، تصمیم، تغییر،

دانلود جلسه دوم


جلسه سوم
موضوع : ویژگی های جاذب زن و مرد
اقتدار، لطافت و طراوت

دانلود جلسه سوم


جلسه چهارم
موضوع : اعتماد گذشت
بایدهای زندگی مشترک

دانلود جلسه چهارم


جلسه پنجم
موضوع : احترام متقابل، اخلاق خوش

دانلود جلسه پنجم


جلسه ششم
موضوع : ابراز محبت، راز داری

دانلود جلسه ششم


جلسه هفتم
موضوع : رازداری، ارتباط با خانواده همسر، مادر شوهر، مادر زن
 

دانلود جلسه هفتم


جلسه هشتم
موضوع : احساس رضایت و آرامش، قناعت، چشم و هم چشمی
 

دانلود جلسه هشتم


جلسه نهم
موضوع : وفاداری، دلایل بی وفایی
 

دانلود جلسه نهم


جلسه دهم
موضوع : دلایل بی وفایی و خیانت، راه های پیشگیری از خیانت، عواقب خیانت
 

دانلود جلسه دهم


جلسه یازدهم
موضوع : راه های پیشگیری از خیانت و بی وفایی
قسمت دوم نیاز های مردان و زنان
 

دانلود جلسه یازدهم


جلسه دوازدهم
موضوع : چگونه با خیانت و بی وفایی همسر برخورد کنیم
صیغه موقت، ازدواج مجدد
 

دانلود جلسه دوازدهم


جلسه سیزدهم
موضوع : چگونه از مشکلات زندگی لذت ببریم
 

دانلود جلسه سیزدهم