خانواده موفق

اگر می خواهید زندگی آرام و سرشار از عشق و محبت داشته باشید و از کنار هم بودن لذت ببرید باید ویروس ها و ویتامین های زندگی مشترک را بشناسید .

 در دوره آموزشی خانواده موفق یک شما با ده ویروس که به اصل زندگی شما آسیب جدی می زنند آشنا خواهید شد و چگونگی حذف آنان را خواهید آموخت .

همچنین با ده ویتامین که باعث بهبود روابط شما می شوند آشنا خواهید شد. نکات بسیار کاربردی و آسان که می تواند تحولی بزرگ در زندگیتان ایجاد کند . 

خانواده موفق یک

ویروس ها و ویتامین های زندگی مشترک

خانواده موفق دو

مهارت حل تعارض زوجین

خانواده موفق سه

مهارتهای ارتباطی زوجین

خانواده موفق

پانزده جلسه صوتی خانواده موفق