فهرست مطالب

هدف و انگیزه زندگی

هدف و انگیزه زندگی / خانواده

هدف و انگیزه زندگی , دکتر صادقیان

هدف و انگیزه زندگی
 
به نام آفریننده زیبایی ها
درود
آیا می‌دانید یک کدام از مهمترین هدف و انگیزه تزویج چیست؟
چه مهارتهایی برای قشنگ معاش کردن بایستی آموخت؟
آیا معاش حال حاضر شما مطابق میل شماست؟
 

هدف و انگیزه زندگی

 

” هفت مرحله هدف گذاری در زندگی “

♦️ مـرحـلـه اول :

آن چه را می خواهید ، دقیقا مشخص کنید .

♦️ مـرحـلـه دوم  :

مکتوبش کنید . افکار تان را روی کاغذ بی اورید .

♦️ مـرحـلـه سوم :

برای تحقق هدف خود ، مهلتی مقرر کنید .

♦️ مـرحـلـه چهارم :

فهرستی از تمام کار هایی که فکر می کنید برای رسیدن به هدف باید انجام گیرد تهیه کنید .

♦️ مـرحـلـه پنجم :

فهرست خود را به صورت طرح و برنامه در آورید .

♦️ مـرحـلـه ششم :

بر اساس طرح خود ، بی معطلی دست به اقدام بزنید‌ .

♦️ مـرحـلـه هفتم :

مصمم شوید همه روزه بخشی از کار را که به سوی هدف اصلی هدایت تان می کند انجام دهید .

 

هدف و انگیزه زندگی

 
???? زندگی مانند كامپيوتر ؛ دارای دو جنبه‌ ی ” سخت‌افزاری ” و ” نرم‌افزاری ” می‌ باشد …. !
???? اغلب مردان كه مديران خانه هستند با تهيه‌ی غذا، مسكن، پوشاک و… قسمت سخت‌افزاری را تأمين می‌ كنند .
???? اما از قسمت نرم‌ افزاری زندگی،
مانند :
???? گفتگو های صميمانه‌ با اعضای خانواده
???? خريد گل
???? كادوی هر چند ارزان قیمت برای همسر و بچه‌ ها
???? ابراز كلمات عاشقانه
???? خريد كتاب و نرم افزار هایی درباره زندگی
???? شركت در جلسات مثبت
و ….. غافل‌ اند .
 
#هدف و انگیزه زندگی
#خانواده_موفق
 
???? چهارقانون بهبود زندگی مشترک :
①. قانون حمایت【 عامل خشنودی همسرتان باشید. 】
②. قانون توجه【 مهم ترین نیاز های عاطفی همسرتان را برطرف کنید . 】
③. قانون زمان【 زمان ویژه ای برای خلوت کردن با همسرتان و توجه کامل به او اختصاص دهید . 】
④. قانون صداقت【 با همسرتان صادق و رو راست باشید . 】
 
#هدف و انگیزه زندگی

اشتراک گذاری این مقاله در ...

دوره‌ها