مهارت کنترل خشم

با پرخاشگری کودکم چه کنم

باورهای ما درباره اخلاق و رفتار کودک بسیار مهم هستند.

چرا که زندگی ما محصول باورهای ماست . پس لازم و ضروریست که  نحوه برخورد با پرخاشگری کودک  را بشناسیم . 

سرفصل های کتاب مهارت کنترل خشم

فصل اول: کودک خود را بهتر بشناسید

فصل دوم: کودک از نگاه روان شناسی

فصل سوم: خشم و پرخاشگری از دیدگاه های مختلف

فصل چهارم: انواع خشم و پرخاشگری در کودکان

فصل پنجم: دلایل بروز خشونت در کودکان

فصل ششم: عواقب خشم با کودک و در کودک

فصل هفتم: چگونگی برخورد با خشونت کودکان

فصل هشتم: راز های تشویق و تنبیه