مهارت کنترل خشم

با پرخاشگری کودکم چه کنم

باورهای ما درباره اخلاق و رفتار کودک بسیار مهم هستند.

چرا که زندگی ما محصول باورهای ماست.
پس لازم و ضروریست که نحوه برخورد با پرخاشگری کودک را بشناسیم .

نویسنده : دکتر حمیدصادقیان

سرفصل های کتاب مهارت کنترل خشم

 • فصل اول : کودک خود را بهتر بشناسید
 • فصل دوم : کودک از نگاه روان شناسی
 • فصل سوم : خشم و پرخاشگری از دیدگاه های مختلف
 • فصل چهارم : انواع خشم و پرخاشگری در کودکان
 • فصل پنجم : دلایل بروز خشونت در کودکان
 • فصل ششم : عواقب خشم با کودک و در کودک
 • فصل هفتم : چگونگی برخورد با خشونت کودکان
 • فصل هشتم : راز های تشویق و تنبیه

قیمت محصول : 85,000 تومان

قیمت محصول : 85,000 تومان

هزینه ارسال : 15,000 تومان

با پرخاشگری کودکم چه کنم

باورهای ما درباره اخلاق و رفتار کودک بسیار مهم هستند.
چرا که زندگی ما محصول باورهای ماست . پس لازم و ضروریست که نحوه برخورد با پرخاشگری کودک را بشناسیم .

نویسنده : دکتر حمیدصادقیان

سرفصل های کتاب مهارت کنترل خشم

 • فصل اول : کودک خود را بهتر بشناسید
 • فصل دوم : کودک از نگاه روان شناسی
 • فصل سوم : خشم و پرخاشگری از دیدگاه های مختلف
 • فصل چهارم : انواع خشم و پرخاشگری در کودکان
 • فصل پنجم : دلایل بروز خشونت در کودکان
 • فصل ششم : عواقب خشم با کودک و در کودک
 • فصل هفتم : چگونگی برخورد با خشونت کودکان
 • فصل هشتم : راز های تشویق و تنبیه