قـوانین اخلاقی

قـوانین اخلاقی   قـوانین اخـلاقـی شـروع سـال نو گـام سوم : ( منزل تکانی دل ) این روز ها بازار منزل تکانی گرم است و کلیه به نوعی سرگرم پاک کردن و همان منزل تکانی می‌باشند . در‌این زمان چه عالی است که‌این وقت هایمان را صرفا صرف منزل تکانی منزل های گلی و آجری نکنیم و  پاره ای نیز به تامل منزل تکانی دل هایمان باشیم . متأسفانه عیب و کثیفی های گلیم بافت و پنجره و مبل و دیوار و جامه را متوجه می شویم ولی به عیب های درونی خودمان , لاف و افترا و غایب بودن و حسادت […]

خانه تکانی دل

خانه تکانی دل   قـوانین اخـلاقـی شـروع سـال نو گـام سوم : ( منزل تکانی دل ) این روز ها بازار منزل تکانی گرم است و کلیه به نوعی سرگرم پاک کردن و همان منزل تکانی می‌باشند . در‌این زمان چه عالی است که‌این وقت هایمان را صرفا صرف منزل تکانی منزل های گلی و آجری نکنیم و  پاره ای نیز به تامل منزل تکانی دل هایمان باشیم . متأسفانه عیب و کثیفی های گلیم بافت و پنجره و مبل و دیوار و جامه را متوجه می شویم ولی به عیب های درونی خودمان , لاف و افترا و غایب بودن و حسادت […]

سه شرط با اهمیت

سه شرط با اهمیت سه شرط با اهمیت : ۱ – همت بی وقفه ( لاتهنوا ) ( دوری از ستی و تنبلی ) ۲ – نمادی و خوشحالی ( ولاتعزنوا ) » اندوه و حزن یکی سختی ها ترقی بشر در روند متفاوت معاش است . ۳ – ایمان ( آن کنتم مزمنین ) : تکیه بر خداوند , واکذاری کار به خداوند , راضی بودن به قضای پروردگار و تسلیم بودن در قبال امر پروردگار   ولا تهنوا ولا َحوّنوا ونم الأعون ان کم مَوّمنین ( آل عمران ۱۳۹) و سست نشوید! و غمکین نگردید! و شما برترید […]