حل مسئله با تکنیک وارونه سازی

حل مسئله با تکنیک وارونه سازی وارونه سازی روش حل مشکل با استفاده از دیدگاه های مختلف است. چالش حل مسئله به این معنا است که کمی متفاوت تر فکر کنید. توانایی ما برای حل مشکلات به دلیل محدودیت فکری می آید و در واقع خودمان را با ساختارها و رفتارهایمان محدود کرده ایم. در […]

تاثیرات همکار بودن همسران

تاثیرات همکار بودن همسران روابط زناشویی میان زوجینی که با یکدیگر همکار هستند در اثر روابط کاری ممکن است دچار تغییرات شود. هنگامی که زن و شوهر با یکدیگر همکار هستند، با چالش های کمتری در یکپارچه کردن کار و زندگی مواجه می شوند،   علاوه براین در زمان بروز مشکلات می توانند از حمایت […]