logo

به آینده روشن فکر کنید
آینده قطعا روشن است

دکتر حمیدصادقیان

دکتر حمید صادقیان

به آینده روشن فکر کنید
آینده قطعا روشن است

دکتر حمیدصادقیان

دوره ها

ویروس ها و ویتامین های زندگی مشترک

 • اگر نگران خیانت همسرتان هستید.
 • اگر برخی رفتارهای همسرتان شما را آزار می دهد.
 • اگر از دست دخالت های دیگران خسته شده اید.
 • اگر از مشاجرات روزانه خسته شده‌اید و دنبال راه حل مناسب هستید
 • اگر دوست دارید آرامش و صمیمیت زندگی مشترکتان حفظ بماند.

فرصت را برای تغییر زندگی خود از دست ندهید.
همین حالا با تهیه محصول آموزشی خانواده موفق ۱ برای ساختن یک زندگی شیرین اقدام کنید.

مهارت های حل تعارض زوجین

 • شیوه های صحیح انتقاد و انتقاد پذیری
 • قوانین بهبود روابط زناشویی در شرایط سخت زندگی
 • تبدیل زندگی به محیطی تعاملی و سرشار از عشق و آرامش
 • چگونه و با چه روش هایی با همسرمان به توافق برسیم
 • کنترل هیجانات و نقش آنان در هنگام تعارض

فرصت را برای تغییر زندگی خود از دست ندهید. همین حالا با تهیه محصول آموزشی خانواده موفق۲ برای ساختن یک زندگی شیرین اقدام کنید.

مهارت های ارتباطی زوجین

 • اگر از تنهایی خسته شده اید.
 • اگر دوست دارید همسرتان را درک کنید و یا همسرتان شما درک کند.
 • اگر به معنای واقعی مشتاق یک زندگی مشترک هستید.
 • اگر دوست دارید یک زندگی پایدار همراه با رضایت و رشد و بالندگی داشته باشید.

فرصت را برای تغییر زندگی خود از دست ندهید. همین حالا با تهیه محصول آموزشی خانواده موفق۳ برای ساختن یک زندگی شیرین اقدام کنید.

آنچه زوجین باید بدانند
15 جلسه صوتی

 • آشنایی با مهمترین تفاوت های زن و مرد

 • نقش های خود را بشناسید

 • مهارت کنترل خشم

 • حرف زدن زنانه و مردانه

فرصت را برای تغییر زندگی خود از دست ندهید. همین حالا با تهیه محصول آموزشی خانواده موفق برای ساختن یک زندگی شیرین اقدام کنید.

هدیه های استاد

پانزده جلسه صوتی آنچه زوجین باید بدانند

پانزده جلسه صوتی
آنچه زوجین باید بدانند

قدرت تغییر(گام اول)
قدرت تغییر (گام دوم)
نقش های خود را بشناسید
تفاوت ها و شباهت های زن و مرد

حضور دکتر صادقیان در برنامه تلویزیونی تا آسمان

دوشنبه ها ساعت 11:45 از شبکه خراسان رضوی

نظرات مراجعین

مراجعین درباره ما چه می گویند؟

Untitled-4 copy

کارگاه دکتر حمید صادقیان