logo

کارگاه یک روزه آرامش ، صمیمیت ، تعالی  

🔹 تنظیم هيجانات
🔹 زبان عشق
🔹 معنای زندگی

ویژه زوجین 💑

همراه با تست رضایت زناشویی 📋

 مدرس : دکتر حمیدصادقیان
✔️ کارشناس خانواده در صدا و سیما
✔️ مدرس آموزش خانواده و مهارت های زندگی

⏱ سه شنبه ۷ تیرماه ساعت ۱۷ الی ۲۱

⭕️ ظرفیت محدود

حضوری - زوج

تکمیل ظرفیت زوج ظرفیت خالی فقط وبینار

حضوری - فردی

تکمیل ظرفیت فردی ظرفیت خالی فقط وبینار

وبینار

نام و نام خانوادگی(Required)

حضوری - زوج

▪️ حضور در کارگاه به صورت زوج 

▪️ هزینه کارگاه :

198 هزار تومان

حضوری - فردی

▪️ حضور در کارگاه به صورت فردی

▪️ هزینه کارگاه :

110 هزار تومان

وبینار

▪️ حضور در کارگاه به صورت وبینار

▪️ هزینه کارگاه :

110 هزار تومان

حضوری - زوج

▪️ حضور در کارگاه به صورت زوج 

▪️ هزینه کارگاه :

198 هزار تومان

حضوری - فردی

▪️ حضور در کارگاه به صورت فردی

▪️ هزینه کارگاه :

110 هزار تومان

وبینار

▪️ حضور در کارگاه به صورت وبینار

▪️ هزینه کارگاه :

110 هزار تومان