ازدواج زینب دختر جحش

ازدواج زینب دختر جحش   ازدواج زینب دختر جحش داستان ازدواج زینب دختر جحش زینب دختر جحش اسدی یکی‌از زنان نبی اسلام بود. مادرش، امیمه دختر عبدالمطلب، عمه رسول بود. زینب در ابتدا همسر زید بن حارثه، پسر خواندۀ نبی اسلام بود و بعد از جدایی از زید به همسری رسول درآمد. او از زنان […]