تربیت عاطفی فرزند2

تربیت عاطفی فرزند2

تربیت عاطفی فرزند2 عوامل تربیت عاطفی فرزندان از دیدگاه امام رضا (ع) د) همدلی و نظارت والدین زندگی صحنه درس و تجربیات میباشد. آن‌ها که بیشتر عمر خویش را در کسب تجربه صـرف کرده اند، در مقابله با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. خردسالان بهره کـمتر از تجربیات دارند و به‌این سـبب بـه نظارت […]

ارتباط موفق با اطرافیان

ارتباط موفق با اطرافیان ارتباط موفق با اطرافیان راز برقراری ارتباط موفق با اطرافیان بی‌شک رابطه موفق با سایرافراد میتواند زندگی هر فردی را متحول سازد. با این وجود برای برقراری رابطه مطلوب با دیگر افراد بایستی چه مواردی را رعایت کنیم؟ چند تکنیک جالب و کاربردی برقراری ارتباط با سایرافراد داشتن یک ارتباط عالی […]