رازمحبوبیت سردار سلیمانی1

رازمحبوبیت سردار سلیمانی1 رازمحبوبیت سردار سلیمانی1 راز محبوبیت و جهانی شدن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رحمه الله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) از کسانی بود که هم جاذبه فوق العاده ای داشت و هم دافعه نسبت به دشمنان، لذا استخوان در گلو و خار چشم آن ها بود. جاذبه وی نیز چند بعدی […]