تربیت نوجوانان دفاع مقدس4

تربیت نوجوانان دفاع مقدس4

تربیت نوجوانان دفاع مقدس4 نقش سبک زندگی دینی خانواده در تربیت جوانان دفاع مقدس براین اساس رعایت موارد ذیل در‌این دوران برای خانواده ها ضروری است: 1-تغذیه ی حلال و سالم یکی‌از اموری که در‌این برهه از زندگی طفل اثر جدی بر پرورش جسمی و روانی وی می گذراد، نوع و شکل تغذیه وی میباشد […]