ازدواج های دوره جاهلیت

ازدواج های دوره جاهلیت

ازدواج های دوره جاهلیت در جاهلیت، ازدواج به روش‌های مختلفی انجام می‌شد و با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، ازدواج‌های گوناگونی در محیط جزیرةالعرب وجود داشت. بعوله: ازدواج رایج بین اهل جاهلیت همان ازدواج معمولی در زمان و میان ما است؛ یعنی ازدواجی که بر پایه‌ی خواستگاری، ایجاب و قبول و مهریه […]