آموزش و مراقبت جنسی2

آموزش و مراقبت جنسی2

آموزش و مراقبت جنسی2 آموزش و مراقبت جنسی2 بعضی هم برای شانه خالی کردن از این وظیفه اصلی خجالت و حجب و حیا را بهانه می نمایند، البته بایستی بدانید سوال های جنسی طفل از 4_5 سالگی آغاز میشود و این یکی‌از مراحل طبیعی تکامل جنسی اوست که چنانچه به درستی جواب نگیرد، کنجکاوی جنسی […]