داستان یوسف و زلیخا2

داستان یوسف و زلیخا2 داستان یوسف و زلیخا2 ادامه داستان یوسف و زلیخا یوسف علیه السّلام وحی آفریدگار خود را دریافت و در پیروی از آن به سوی درب شتافت اما زلیخا نیز برای گرفتن یقه وی به دنبالش دوید و به هنگام فرار و گریز، پیراهن یوسف را از عقب گرفت و به سوی […]