بازی‌های رایانه‌ای چه تاثیری بر مغز کودکان می‌گذارد؟

بازی‌های رایانه‌ای چه تاثیری بر مغز کودکان می‌گذارد؟

بازی‌های رایانه‌ای چه تاثیری بر مغز کودکان می‌گذارد؟ چندین  سال است که بازی‌های ویدئویی در جهان سرگرمی حکمرانی می‌کنند و امروزه این بازی‌ها نه تنها توجه کودکان را جلب کرده اند، بلکه تعداد زیادی از بزرگسالان نیز هوادار آن هستند. پیش از این‌ها، اصحاب رسانه و آموزش و خانواده‌ها، بازی‌های ویدئویی را یک چیز منفی […]