از زندگی با شوهر بدبین خسته شده‌ام

از زندگی با شوهر بدبین خسته شده‌ام از زندگی با شوهر بدبین خسته شده‌ام زندگی عرصه مبارزه نیست و راه‌حل آرام‌ کردن همسر بدبین , بیشتر کردن تردیدهایش نیست . درصورتی که از همسرتان رنجیده‌اید , برای تلافی‌کردن موقعیتی را به‌وجود نیاورید که بدبینی‌اش بیشتر تحریک شود . در حالتی‌که تصمیم جدی به ادامه زندگی با مردی شکاک و بدبین را دارید می بایست اصول ارتباط با این دست مردان را رعایت نمائید . زندگی با این دست مردان یعنی اعتنا ویژه به نیازها و خواسته‌های آن ها […]