بهترین مادر دنیا 2

بهترین مادر دنیا 2

بهترین مادر دنیا 2 عذرخواهی را بیاموزید وقتی اشتباه میکنید و کاری آسیب زا انجام می دهید از کوره در میروید یا این که فراموش میکنید چه کاری بایستی انجام دهید پس معذرت خواهی نمائید. این را نمی توان با استفاده بیشتراز حد \”متاسفم\” که زنان برای ابراز وجود خویش یا این که داشتن یک […]

بهترین مادر دنیا1

بهترین مادر دنیا1 دوست داری بهترین مادر دنیا باشی؟ سوالی که پس از مادر شدن برای تمامی خانم ها پیش میاید این میباشد که چه‌طور می‌توانم یک مادر عالی باشم، در صورتیکه می‌خواهید مادری موفق و نمونه باشید بایستی نکاتی را رعایت نمائید. برای خانم هایی که دوست دارند مادری بی نقص و موفق باشند […]

بهترین مادر دنیا1

بهترین مادر دنیا1

بهترین مادر دنیا1 دوست داری بهترین مادر دنیا باشی؟ سوالی که پس از مادر شدن برای تمامی خانم ها پیش میاید این میباشد که چه‌طور می‌توانم یک مادر عالی باشم، در صورتیکه می‌خواهید مادری موفق و نمونه باشید بایستی نکاتی را رعایت نمائید. برای خانم هایی که دوست دارند مادری بی نقص و موفق باشند […]