تاثیر و نقش خانواده در یک ازدواج ناموفق

تاثیر و نقش خانواده در یک ازدواج ناموفق

تاثیر و نقش خانواده در یک ازدواج ناموفق ازدواج تنها زندگی مشترک بین دو نفر نیست بلکه دو خانواده گاهی با دیدگاه های کاملا متفاوت با یکدیگر وصلت می کنند. به همین دلیل دخالت های این خانواده ها در زندگی زناشویی فرزندان شان کاملا انکار ناپذیر است. تاثیر خانواده در یک ازدواج ناموفق بسیار زیاد […]