داستان یوسف و زلیخا3

داستان یوسف و زلیخا3 داستان یوسف و زلیخا3 ادامه داستان یوسف و زلیخا آخرین حربه زلیخا! یوسف علیه السّلام از همه بلاها و دام هایی که برای وی گستردند و افترا های ناروایی که به وی نسبت دادند با عزت نفس و دامن پاک بیرون آمد. گرچه زن عزیز، در عرضه خویش بر یوسف دلربایی […]

داستان یوسف و زلیخا1

داستان یوسف و زلیخا1 داستان یوسف و زلیخا1   داستان یوسف و زلیخا زُلِیخا همسر عزیز مصر بود. که دلباخته جوانی معصوم می‌شود. وی در ابتدا برای حفظ آبرو و شرایط خویش به ناچار یوسف را مجرم می‌ نماید که قصد تجاوز به او‌را داشته‌ است ولی سال‌ ها بعد طبق روایت قرآن در حالی […]