تربیت جوانان دفاع مقدس1

تربیت جوانان دفاع مقدس1

تربیت جوانان دفاع مقدس1 نقش سبک زندگی دینی خانواده در تربیت جوانان دفاع مقدس بـا‌ تـوجه‌ بـه فشار ابر قدرت های بزرگ و استعمار گران غرب و ایجاد محدودیت های گوناگون از طرف‌ آنان، داشـتن فرزندانی غیور و شجاع و وطن دوست جهت دفاع از کشور ایران اسلامی‌ بسیار پر اهمیت می‌ بـاشد‌. از طرفی […]

مقصر دانستن دیگران

مقصر دانستن دیگران

دلیل مقصر دانستن دیگران و راه حل آن یکی‌ از عادت‌هایی که تعداد زیادی از ما با آن دست به گریبان هستیم و منجر گردیده همیشه حس نارضایتی کنیم، پیدا کردن مقصر میباشد. چطور دیگران رو مقصر اشتباه خودمون ندونیم؟ آیا تا به حال شده که در یک کاری در گیر مشکل گردید و خطای […]