جدا کردن اتاق کودک

جدا کردن اتاق کودک جدا کردن اتاق کودک کی و چگونه اتاق کودکم را جدا کنم؟ جدا کردن اتاق خواب و جداگانه خوابیدن بچه به تقویت اعتماد به نفس وی کمک می نماید ولی برای جلو گیری از بعضی مشکلات این کار بایستی در زمان و سن مطلوب صورت پذیرد. جدا کردن اتاق بچه از […]