رابطه نیکوکاری با سعادتمندی

رابطه نیکوکاری با سعادتمندی

رابطه نیکوکاری با سعادتمندی رابطه نیکوکاری با سعادتمندی احسان و خوبی به همنوعان یکی‌از نیازهای ضروری جوامع الهی میباشد و رواج آن بین عموم باعث پیدایش جامعه ای متعادل، بالنده و پویا میشود؛ لذا پیشوایان معصوم(ع) در سیره رفتاری و عملی خویش این فضیلت انسانی را سرلوحه برنامه های زندگی خویش قرار می دادند و […]