بهترین مادر دنیا 2

بهترین مادر دنیا 2

بهترین مادر دنیا 2 عذرخواهی را بیاموزید وقتی اشتباه میکنید و کاری آسیب زا انجام می دهید از کوره در میروید یا این که فراموش میکنید چه کاری بایستی انجام دهید پس معذرت خواهی نمائید. این را نمی توان با استفاده بیشتراز حد \”متاسفم\” که زنان برای ابراز وجود خویش یا این که داشتن یک […]