داستان افک یا دروغ1

داستان افک یا دروغ1 داستان افک یا دروغ1 آیه ۱۱ سوره نور به داستان افک یعنی تهمت و بهتان گروهى از صحابه به یکى از همسران پیامبر خداوند صلى الله علیه و آله پرداخته است . گروهی از مورخین اهل سنت «داستان افک» را درباره‌ی عایشه، و بعضی از منابع شیعه آن را در رابطه […]