دانستنی های قبل از ازدواج

دانستنی های قبل از ازدواج

دانستنی های قبل از ازدواج دانستنی های قبل از ازدواج قبل از هر چیزی به خود ازدواج میپردازیم. هدف انسان از ازدواج و تشکیل خانواده چه میتواند باشد؟چه دلیلی دارد که بعد از پا نهادن به سن جوانی به فکر ازدواج باشیم؟ هر پسر و دختری که به سن رشد و بلوغ می‏رسد بزرگترین ‏آرزویش […]