داستان افک یا دروغ2

داستان افک یا دروغ2 داستان افک یا دروغ2 ردّ اتهام عایشه یک ماه سپری شد و رسول خداوند صلّی اللّه علیه و اله و سلّم همچنان در کار عایشه سرگردان بود و چشم به راه وحی یا رؤیایی بود که او‌را از واقعیت قضیه مطلع سازد و تردید و شبهه اورا برطرف سازد، اما وحی […]

داستان افک یا دروغ1

داستان افک یا دروغ1 داستان افک یا دروغ1 آیه ۱۱ سوره نور به داستان افک یعنی تهمت و بهتان گروهى از صحابه به یکى از همسران پیامبر خداوند صلى الله علیه و آله پرداخته است . گروهی از مورخین اهل سنت «داستان افک» را درباره‌ی عایشه، و بعضی از منابع شیعه آن را در رابطه […]