توجه به رفتار همسر

توجه به رفتار همسر توجه به رفتار همسر قبل از ازدواج حواستان به‌این رفتارهای همسرتان باشد دوران نامزدی و روزهای پیش از وصلت بهترین فرصت و زمان برای شماست تا همسرتان را بیشتر بشناسید ، چنانچه رفتاری از وی دیدید که نگران کننده بود به آسانی از کنار آن عبور نکنید. رفتارهای نگران کننده همسرتان […]