وبینار بیست

خانواده بیست ” ٢٠ گام تا رضایت از زندگی “ مدرس دکتر حمیدصادقیان پایان خوش سال ١٣٩٩ و شروع متفاوت سال ١۴٠٠با دوره آموزشی ٢٠ گام تا رضایت از زندگی ثبت نام وبینار خانواده بیست زمان برگزاری دوره : ساعت ١٩ الی ٢٠:٣٠ شنبه ٩ اسفند دوشنبه ١١ اسفند چهار شنبه ١٣ اسفند جمعه ١۵ […]