آسیب دیدن شخصیت

آسیب دیدن شخصیت #خانواده_موفق #مردانه ممنوووووووووع لطفا از گفتن جملات اینچنینی به همسرتان به شدت پرهیز کنید. چون این جملات روح لطیف او را آزار می دهند و به شخصیت او آسیب می زنند …! واقعا فکر میکنی خیلی جذابی؟ هـمه زن دارن ما هم زن داریم!!! راه بازه و جـاده دراز، بفرمایید… از قدیم […]

رازهای مردانه که زنان باید بدانند

رازهای مردانه که زنان باید بدانند #خانواده_موفق #زنانه راز های مردانه که زنان باید بدانند مردها همیشه دوست دارند در برابر همسر خود یک مرد پیروز باشند. پس اگر خطایی از مرد ها دیدید در جمع آن را بازگو نکنید، با او خلوت کنید و خطای او را بگویید. هیچ وقت در مواجه با اشتباهات […]

نقش والدین

نقش والدین http://dl.sadeghiyan.com/Films/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%20-16.mp4 دانلود کلیپ #سواد_رسانه #خانواده_سالم_در_عصر_رسانه در دنیای جذاب رسانه ها والدین چه نقشی می توانند داشته باشند؟ (ارائه راهکارها جذاب و جایگزین‌ها) #دکتر_حمید_صادقیان