14 راهکار افزایش مهارت همدلی در زندگی مشترک

14راهکار افزایش مهارت همدلی در زندگی مشترک زوجین از طریق همدلی با یکدیگر می‌توانند تعارض‌های درونی، دردهای عاطفی و دنیای درونی طرف مقابل را به طور دقیق تجربه کنند، وقتی همدلی بینشان وجود نداشته باشد، نمی‌توانند او را درک کنند. برخوردار بودن از این مهارت به زوجین کمک می‌کند تا بتوانند تعارض‌ها را بهتر حل کنند […]