داستان یوسف و زلیخا1

داستان یوسف و زلیخا1 داستان یوسف و زلیخا1   داستان یوسف و زلیخا زُلِیخا همسر عزیز مصر بود. که دلباخته جوانی معصوم می‌شود. وی در ابتدا برای حفظ آبرو و شرایط خویش به ناچار یوسف را مجرم می‌ نماید که قصد تجاوز به او‌را داشته‌ است ولی سال‌ ها بعد طبق روایت قرآن در حالی […]