رغبت مؤمن به مرگ

رغبت مؤمن به مرگ رغبت مؤمن به مرگ رغبت مؤمن به مرگ هنگامی که روح آدم به عالم دیگر رفت، میفهمد این همه تشریفات در جهان لازم نبود. حضرت امیر علیه السلام قسم یاد می نماید که: «وَ اللهِ، لاَبْنُ أَبِی طالِبٍ آنَسُ بِاْلَمْوتِ مِنَ الطفْلِ بِثَدْی أُمهِ؛ به پروردگار قسم، حتماً عشق و علاقه […]