رفتار با کودک بداخلاق

رفتار با کودک بداخلاق رفتار با کودک بداخلاق اگر بچه شما روی اعصابتان است بخوانید چنانچه کودک بد اخلاق شما اخلاق و رفتار ناشایستی دارد و همیشه با وی بحث دارید و نمی دانید در شرایط های متفاوت چه رفتاری با وی داشته باشید و ناخواسته رفتاری را اجرا می دهید که نتیجه ی منفی […]