امام حسین آموزگار عشق2

امام حسین آموزگار عشق2   امام حسین آموزگار عشق2 عرفان پویا امام حسین علیه‌السلام به گونه خاصی وارد جامعه شدند و درگیری خاصی داشتند که آن درگیری خاص، نوعا برای اهل‌بیت علیهم‌السلام محقق نشد و در نهایت هم باعث به شهادت رسیدن وی شد. این مسایل نشان میدهد، عرفان اهل‌بیت علیهم‌السلام یک عرفان منفصل از […]