تربیت جوانان دفاع مقدس3

تربیت جوانان دفاع مقدس3

تربیت جوانان دفاع مقدس3 نقش سبک زندگی دینی خانواده در تربیت جوانان دفاع مقدس (ع) امام علی(ع) یکی‌از خصلت های ارزش و کرامت انسانی را در‌این میداند که آدم نسبت به وطنش مهربان و علاقه مند باشد. این کلام گرانبهای امیرالمؤمنین (ع) اشاره بدین است که هر انسانی به خانه و وطن خود علاقه مند […]

تربیت جوانان دفاع مقدس 2

تربیت جوانان دفاع مقدس 2

تربیت جوانان دفاع مقدس 2 نقش سبک زندگی دینی خانواده در تربیت جوانان دفاع مقدس(ع) 6- دفاع مقدس و لزوم ماندگاری ارزش های آن جهاد دفاعی ملت مسلمان ایران رنگ تقدس به خویش گرفته و مسأله، مسأله معنوی«دفاع مقدس» نامیده شد، آن گونه که حضرت امام(ره) میفرمایند: «مسأله، مسأله ای نیست که ما میخواهیم تنها […]