سردی روابط عاطفی در دوران نامزدی و راهکارها

سردی روابط عاطفی در دوران نامزدی و راهکارها

سردی روابط عاطفی در دوران نامزدی و راهکارها   افراد در دوران ابتدایی عقدشان معمولا روابطی کاملاً عاطفی و عاشقانه ای با یکدیگر دارند. وابستگی زیاد عاطفی،‌ باعث دیدارها و ملاقات های پی در پی دختران و پسران و ابراز محبت های آنها به یکدیگر می شود. اما هر چه قدر که این دوران طولانی […]