داستان یوسف و زلیخا3

داستان یوسف و زلیخا3 داستان یوسف و زلیخا3 ادامه داستان یوسف و زلیخا آخرین حربه زلیخا! یوسف علیه السّلام از همه بلاها و دام هایی که برای وی گستردند و افترا های ناروایی که به وی نسبت دادند با عزت نفس و دامن پاک بیرون آمد. گرچه زن عزیز، در عرضه خویش بر یوسف دلربایی […]