داستان افک یا دروغ2

داستان افک یا دروغ2 داستان افک یا دروغ2 ردّ اتهام عایشه یک ماه سپری شد و رسول خداوند صلّی اللّه علیه و اله و سلّم همچنان در کار عایشه سرگردان بود و چشم به راه وحی یا رؤیایی بود که او‌را از واقعیت قضیه مطلع سازد و تردید و شبهه اورا برطرف سازد، اما وحی […]