تربیت عاطفی فرزند1

تربیت عاطفی فرزند1

تربیت عاطفی فرزند1 عـوامل تربیت عاطفی فرزندان از دیدگاه امام رضا(ع) ازآنجاییکه ایـجاد مـحیطی آرام و امن برای سلامت اعضای خانواده دارای اهمیت میباشد و این نقش ایمنی به وسیله پدر و مادر ایجاد میگردد و با دقت به نقش کلیدی پدر و مادر در انتقال ارزش های دینی و معنوی به فرزندان و اهـمیت […]

شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه1

  شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه1   شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه1 تربیت فرزندان: یکی‌از بعد های زندگی صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا (س) که بسیار درخشان و دلنواز میباشد، «بعد تربیتی» زندگی حضرت میباشد. آنچه میتواند مادرها و فرزندانشان را درباره‌ی تربیت بیمه نماید، عمل کردن به سیره و رفتار عملی و علمی فاطمه […]