10 شرطی که نباید قبل از ازدواج فراموش کنید

10 شرط ازدواج که نباید قبل از ازدواج فراموش کنید

10 شرط ازدواج که نباید قبل از ازدواج فراموش کنید از قدیم همیشه گفته اند ازدواج مانند هندوانه در بسته می ماند و نمی توان آینده را دید؛ در حالی که می توان با داشتن آگاهی و استفاده از تجربیات دیگران انتخابی درست و عاقلانه داشته و از بروز مشکلات در آینده تا حدود زیادی […]