شما فردی فرصت ساز هستید یا فرصت سوز؟

شما فردی فرصت ساز هستید یا فرصت سوز؟

شما فردی فرصت ساز هستید یا فرصت سوز؟ فرصت ها همیشه در پیش روی زندگی شما قرار می‌گیرند؛ که اگر به درستی و در فرصت مناسب از تمامی آنها استفاده شود باعث پیشرفت و موفقیت شما خواهند شد. اما اگر کوچکترین کم کاری از طرف شما رخ بدهد باعث پشیمانی و حسرت شما خواهد شد. […]