شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه1

  شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه1   شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه1 تربیت فرزندان: یکی‌از بعد های زندگی صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا (س) که بسیار درخشان و دلنواز میباشد، «بعد تربیتی» زندگی حضرت میباشد. آنچه میتواند مادرها و فرزندانشان را درباره‌ی تربیت بیمه نماید، عمل کردن به سیره و رفتار عملی و علمی فاطمه […]