شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه2

شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه2   شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه2 فرزندان امانت های پروردگار حضرت فاطمه (س) درباره فرزند این تصور و تفکر را دارد که امانت های پروردگار در دست پدر و مادرند و پدر و مادر در قبال مراقبت و پرورش این امانت مسئول اند. آنان را وجودهایی ارزنده و درخور احترام […]

شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه1

  شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه1   شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه1 تربیت فرزندان: یکی‌از بعد های زندگی صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا (س) که بسیار درخشان و دلنواز میباشد، «بعد تربیتی» زندگی حضرت میباشد. آنچه میتواند مادرها و فرزندانشان را درباره‌ی تربیت بیمه نماید، عمل کردن به سیره و رفتار عملی و علمی فاطمه […]