امام حسین آموزگارعشق1

امام حسین آموزگارعشق1 امام حسین آموزگارعشق1 امام حسین آموزگار عشق و عرفان عشق، معرفت، عرفان و شهادت از روز ازل با نام حسین علیه‌السلام عجین است و زمزمه‌های عارفانه در کوی دوست و نجوای عاشقانه بر سرای یار، در سخنان امیر معرفت، حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام متجلی میباشد. در‌این مقاله از مقالات استاد ارجمند،جناب آقای حمید […]