راز محبوبیت سردار سلیمانی2

راز محبوبیت سردار سلیمانی2 راز محبوبیت سردار سلیمانی2 5. عفو و گذشت از دیگر عامل های جلب دل ها، رحمت و اغماض میباشد. امام راستگو(ع) از رسول اکرم(ص) نقل میفرمایند که حضرت فرمودند: «عَلَیکمْ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا یزِیدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزّاً فتَعَافَوْا یعزَّنادرُ اللَّه؛ بر شما باد گذشت؛ چون که گذشت جز بر عزّت […]