علت گرایش جوانان به ماری جوانا (بخش اول)

علت گرایش جوانان به ماری جوانا (بخش اول)

علت گرایش جوانان به ماری جوانا (بخش اول) ماری جوانا یکی از شایع‌ترین مواد محرک و اعتیاد آوری است که این روزها توسط نوجوانان و جوانان مصرف می‌شود‌. درصد نوجوانانی که به  مصرف انواع ماری جوانا روی آورده‌اند‎، طی سال‌های اخیر به طرز چشمگیری  افزایش پیدا کرده است و درنتیجه تعداد افراد مصرف کننده که به […]