نقش و جایگاه معلم2

نقش و جایگاه معلم2

نقش و جایگاه معلم2 نقش و جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت معلّم نه فقط از روش آموزش،که از روش نقش الگویی خود، درهای معرفت و علم را به روی بشر می گشاید و راه و رسم زندگی را برای او ترسیم می کند و بشر را به مراحلی از کمال میرساند که قرآن […]

تربیت جوانان دفاع مقدس 2

تربیت جوانان دفاع مقدس 2

تربیت جوانان دفاع مقدس 2 نقش سبک زندگی دینی خانواده در تربیت جوانان دفاع مقدس(ع) 6- دفاع مقدس و لزوم ماندگاری ارزش های آن جهاد دفاعی ملت مسلمان ایران رنگ تقدس به خویش گرفته و مسأله، مسأله معنوی«دفاع مقدس» نامیده شد، آن گونه که حضرت امام(ره) میفرمایند: «مسأله، مسأله ای نیست که ما میخواهیم تنها […]