فوبیا چیست و انواع هراس کدام است؟

فوبیا چیست و انواع هراس کدام است؟

فوبیا چیست و انواع هراس کدام است؟ حتما تا به حال با افرادی روبرو شده‌اید که ادعا دارند از ارتفاع می‌ترسند، به هیچ وجه سوار هواپیما نمی‌شوند یا با دیدن حیوانات لرزش و هراس عجیبی را در خود احساس می کنند؛ حتی ممکن است خودتان هم عضوی از همین دسته افراد باشید. این هراس‌های شدید […]